Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :11-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
11-08-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
10-08-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
257
09-08-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Khánh Hòa266
08-08-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
229
07-08-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
250
06-08-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị
242
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
256
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
268
03-08-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 TT Huế255
02-08-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
238
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
243
31-07-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
260
30-07-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
225
29-07-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
235
28-07-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
222
27-07-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
255
26-07-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
261
25-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
237
24-07-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
235
23-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
252
22-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
245
21-07-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
243
20-07-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
247
19-07-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
233
18-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
226
17-07-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận
238
16-07-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
224
15-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
267
14-07-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
284
13-07-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
244
12-07-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
228
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
251