Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,500.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :11-08-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
11-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
10-08-20TP HCM: 980,
Đồng Tháp: 483,
Cà Mau: 202
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
557
09-08-20Tiền Giang: 590,
Kiên Giang: 889,
Đà Lạt: 553
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
627
08-08-20TP HCM: 206,
Long An: 856,
Bình Phước: 479,
Hậu Giang: 452
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
361
07-08-20Vĩnh Long: 027,
Bình Dương: 283,
Trà Vinh: 111
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
606
06-08-20Tây Ninh: 517,
An Giang: 526,
Bình Thuận: 008
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
426
05-08-20Đồng Nai: 633,
Cần Thơ: 242,
Sóc Trăng: 418
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
568
04-08-20Bến Tre: 663,
Vũng Tàu: 584,
Bạc Liêu: 535
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
611
03-08-20TP HCM: 897,
Đồng Tháp: 547,
Cà Mau: 129
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
513
02-08-20Tiền Giang: 165,
Kiên Giang: 027,
Đà Lạt: 656
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
747
01-08-20TP HCM: 157,
Long An: 009,
Bình Phước: 091,
Hậu Giang: 922
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
341
31-07-20Vĩnh Long: 349,
Bình Dương: 608,
Trà Vinh: 717
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
566
30-07-20Tây Ninh: 267,
An Giang: 576,
Bình Thuận: 085
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
901
29-07-20Đồng Nai: 421,
Cần Thơ: 374,
Sóc Trăng: 484
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
623
28-07-20Bến Tre: 301,
Vũng Tàu: 601,
Bạc Liêu: 296
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
339
27-07-20TP HCM: 661,
Đồng Tháp: 822,
Cà Mau: 841
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
712
26-07-20Tiền Giang: 666,
Kiên Giang: 426,
Đà Lạt: 604
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
671
25-07-20TP HCM: 528,
Long An: 844,
Bình Phước: 107,
Hậu Giang: 136
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
608
24-07-20Vĩnh Long: 291,
Bình Dương: 039,
Trà Vinh: 713
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
212
23-07-20Tây Ninh: 235,
An Giang: 165,
Bình Thuận: 948
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
366
22-07-20Đồng Nai: 133,
Cần Thơ: 827,
Sóc Trăng: 935
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
457
21-07-20Bến Tre: 648,
Vũng Tàu: 465,
Bạc Liêu: 677
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
246
20-07-20TP HCM: 773,
Đồng Tháp: 846,
Cà Mau: 264
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
766
19-07-20Tiền Giang: 360,
Kiên Giang: 642,
Đà Lạt: 394
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
707
18-07-20TP HCM: 350,
Long An: 291,
Bình Phước: 928,
Hậu Giang: 546
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
633
17-07-20Vĩnh Long: 806,
Bình Dương: 173,
Trà Vinh: 563
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
468
16-07-20Tây Ninh: 555,
An Giang: 914,
Bình Thuận: 955
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
421
15-07-20Đồng Nai: 869,
Cần Thơ: 952,
Sóc Trăng: 132
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
763
14-07-20Bến Tre: 490,
Vũng Tàu: 029,
Bạc Liêu: 053
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
576
13-07-20TP HCM: 644,
Đồng Tháp: 276,
Cà Mau: 343
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
568
12-07-20Tiền Giang: 209,
Kiên Giang: 221,
Đà Lạt: 129
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
553
11-07-20TP HCM: 375,
Long An: 424,
Bình Phước: 319,
Hậu Giang: 874
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
795