Mua Số Giải Tám Miền Nam Víp,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :11-08-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
11-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
10-08-20TP HCM: 80,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259
09-08-20Tiền Giang: 79,
Kiên Giang: 93,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
272
08-08-20TP HCM: 16,
Long An: 21,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
235
07-08-20Vĩnh Long: 75,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 54
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
262
06-08-20Tây Ninh: 94,
An Giang: 24,
Bình Thuận: 85
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
285
05-08-20Đồng Nai: 01,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 15
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
226
04-08-20Bến Tre: 06,
Vũng Tàu: 27,
Bạc Liêu: 56
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
227
03-08-20TP HCM: 05,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 53
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
279
02-08-20Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 58
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
265
01-08-20TP HCM: 97,
Long An: 74,
Bình Phước: 90,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
31-07-20Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 07
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
241
30-07-20Tây Ninh: 91,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 87
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
230
29-07-20Đồng Nai: 08,
Cần Thơ: 54,
Sóc Trăng: 60
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
235
28-07-20Bến Tre: 10,
Vũng Tàu: 84,
Bạc Liêu: 21
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
236
27-07-20TP HCM: 24,
Đồng Tháp: 16,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
239
26-07-20Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 69,
Đà Lạt: 17
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
25-07-20TP HCM: 47,
Long An: 59,
Bình Phước: 34,
Hậu Giang: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
231
24-07-20Vĩnh Long: 57,
Bình Dương: 46,
Trà Vinh: 34
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
287
23-07-20Tây Ninh: 68,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 35
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
263
22-07-20Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 01
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
220
21-07-20Bến Tre: 46,
Vũng Tàu: 86,
Bạc Liêu: 93
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
284
20-07-20TP HCM: 69,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
264
19-07-20Tiền Giang: 54,
Kiên Giang: 45,
Đà Lạt: 40
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
240
18-07-20TP HCM: 42,
Long An: 35,
Bình Phước: 89,
Hậu Giang: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263
17-07-20Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 04
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
266
16-07-20Tây Ninh: 64,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 17
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
232
15-07-20Đồng Nai: 12,
Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 56
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
14-07-20Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 67,
Bạc Liêu: 13
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
209
13-07-20TP HCM: 60,
Đồng Tháp: 51,
Cà Mau: 15
Trúng Đồng Tháp267
12-07-20Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 76
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
240
11-07-20TP HCM: 13,
Long An: 46,
Bình Phước: 33,
Hậu Giang: 85
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
258